Ukraiński Hołodomor

28.03.2022

Kiedy po I Wojnie Światowej wszelkie próby założenia niepodległego ukraińskiego państwa zawiodły ostatecznie Ukraina została wchłonięta przez ZSRR. Wprowadzona tam polityka kolektywizacji z jednej strony była typowa dla tej, która obowiązywała w ZSRR, ale z drugiej strony pewne rozwiązania, które później wewnątrz niej obowiązywały, a mianowicie zwiększanie kontyngentów

Czytaj Dalej

Komentarze