Szabatowa chałka

18.12.2023

To brama prowadząca do doświadczenia szabatu. Jej poskręcane pasma spotykają się i splatają w jedność, dokładnie tak samo jak my z naszymi rozproszonymi, niezależnymi życiami. Spotykamy się jako rodzina, aby zbliżyć się do siebie i połączyć z przeszłością. Na szabatowym stole są dwie chałki, jedna obok drugiej, jak dwa końce

Czytaj Dalej

Komentarze