Wileńskie Švilpikai

18.08.2023

Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.

Mawiał poeta zwany w Wilnie Adomas Mickevičius.

Do Wilna sobie pojechałem. W sumie nigdy nie byłem, a jakby nie patrząc jest dość

Czytaj Dalej

Komentarze