Hołubce z Lipowic

15.07.2022

Danie z okolicy miasta Lipowiec w Ukrainie. Miasto zostało prawdopodobnie założone przez tatarskich jeńców i innych zbiegów po to, żeby ostatecznie zostać wcielonym pod władanie Królestwa Polskiego. Po powstaniu Chmielnickiego, miasto wraz z całą ludnością, nie stosując żadnej dyskryminacji z uwagi na wiek, płeć, czy wyznanie, zostało zniszczone,

Czytaj Dalej

Komentarze