Zraz obranej drogi

07.06.2022

Zrazy to danie kuchni Staropolskiej, przy czym przez Polskę, mamy tu na myśli podział administracyjny, niekoniecznie tożsamościowy, kiedy to te granice obejmowały tereny obecnej Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Reasumując, zgodnie z tym co twierdzi mój brzuchpasterz Robert Makłowicz:

Nie ma czegoś takiego jak kuchnia

Czytaj Dalej

Komentarze