Czy USA jest najlepszym krajem do życia?

25.08.2021

USA jest obecnie najbardziej rozwiniętą gospodarką świata. Czy oznacza to jednak, że mamy tam do czynienia z najwyższym standardem życia? Średnia ilość dóbr i usług, jaką dysponuje przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych jest największa w całym rozwiniętym świecie. Jednak jak to często bywa z danymi statystycznymi, wyliczona średnia nie do końca

Czytaj Dalej

Komentarze