Folwark komendanta, czyli mocna książka Norberta Grzegorza Kościesza – recenzja

13.12.2019

Policja ma za zadanie chronić porządek publiczny i zapewniać bezpieczeństwo dla obywateli.
A każdy policjant zaczynający swoją pracę składa przysięgę, że będzie wierny przepisom obowiązującego prawa oraz etyki zawodowej.
Jednakże czy wszyscy funkcjonariusze stosują się do owych zasad?
Skąd biorą się nadużycia, niekompetencje, kolesiarstwo, nepotyzm i znana wszystkim

Czytaj Dalej

Komentarze