Krewetki ze bananowōm zōłzōm (Krewetki w sosie bananowym)

17.11.2017

Sōm1 dania, ftore2 czowiek jy3 ze smakym, a sōm take, przi ftorych wyglōndōmy4 choby5 bajtle6, kere7 wyciōngajōm gyszynki8 spod choinki (choć może i niyftorzi

Czytaj Dalej

Komentarze