Makrōłny luksusowe (Makaroniki… chyba ;) )

14.12.2016

Jak sie gołdo1 makrōłny2 (choć niyftorzi pedzōm3 makrōny), ta zarozki4 mōmy przed ślypiami5 ôdpust6. No i joł tyż tak mōm, yno, że te makrōłny z ôdpustu to kole7 mandli

Czytaj Dalej

Komentarze